Sprawozdania z konferencji

Sprawozdania z konferencji

Sprawozdanie z XXIII konferencji Asocjacje Logopedii Klinicznej pt. Dyspraksja z punktu widzenia logopedii klinicznej – interdyscyplinarne postępowanie terapeutyczne, Karlowe Wary, 6–7 listopada 2015 r. (pobierz)