Dzielenie się wiedzą

1. Kalendarium konferencji , sympozjów seminarium tematycznych poszczególnych obszarów
2. Materiały metodyczno-dydaktyczna ( do pobrania)
3.Przykłady dobrych praktyk – platforma wymiany doświadczeń
4. Nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne
5. Sprawozdania z konferencji. Materiały pokonferencyjne
6. Artykuły tematyczne