Ewaluacja

1. Narzędzia ewaluacji
A. Ankiety ewaluacyjne – wzór dla każdego kursu
B. Superwizja
C. Platforma „Przykłady dobrych praktyk”

 

Wzór ankiety ewaluacyjnej do pobrania: Ankieta Ewaluacyjna