kontakt

Pedagogium Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa

telefon: 22 338 98 98
strona internetowa: www.odn.pedagogium.pl
e-mail: odn@pedagogium.pl
Bank  w Warszawie
NIP: 525-24-88-647
REGON: 142570990
nr konta:Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego nr 132/NPDN/2015
Wpis z dnia 15 września 2015 nr 132
Zasięg terytorialny województwo mazowieckie

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj