Sieć współpracy

Sieć współpracy  i samokształcenia, to  międzyszkolny zespół  nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach  wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie  problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami  – zarówno za  pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i  spotkań osobistych.  Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale  mogą  również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem  koordynatora sieci  współpracy i samokształcenia.

 

SIECI – CO TO TAKIEGO?

Sieci skupiają nauczycieli, psychologów szkolnych, pedagogów z różnych placówek wokół interesującego ich obszaru działań.

Głównym celem pracy w sieci jest wymiana doświadczeń, dzielenie się sprawdzonymi w praktyce sposobami działania oraz wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami.

UCZESTNICTWO W SIECI OBEJMUJE:

Spotkania stacjonarne animowane przez koordynatora sieci raz w miesiącu od października do maja . Łącznie 40 godzin spotkań stacjonarnych, w tym do 15 godzin szkoleń ze specjalistami w wybranym obszarze

Pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi praca zdalna z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (po wcześniejszym przygotowaniu uczestników sieci do ich obsługi)