Pracownie

1.Pracownia resocjalizacyjna prof. nzw. dr hab. Irena Mudrecka
2. Pracownia wychowania przedszkolnego prof. nzw. dr hab. Lidia Marszałek
3. Pracownia profilaktyki – prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek
4. Pracownia specjalistyczna – Szkolnictwo specjalistyczne (specjalne i integracyjne) prof. nzw. dr hab. Hanna Żuraw
5. Pracownia wsparcia dla PPP – dr Ewa Tokarczuk
6. Pracownia wsparcia nauczyciel specjalistów – E. Małachowska
7. Pracownia „Media w dydaktyce” – Fidelus
8. Pracownia doradztwa zawodowego –