Wykaz przedmiotów

biblioteki szkolne

biologia

chemia

edukacja dla bezpieczeństwa

edukacja wczesnoszkolna

fizyka

geografia

historia i wos

informatyka

język angielski

język niemiecki

język polski

języki obce

matematyka

pedagog ds. szkół specjalnych i integracyjnych

pedagog szkolny

plastyka

przedmioty ekonomiczne i przedsiębiorczość

przedmioty zawodowe

przyroda

religia

świetlica szkolna

wychowanie do życia w rodzinie

wychowanie fizyczne

wychowanie przedszkolne